FoP Logo_pms378_100%

REDOVISNING BOKFÖRING & BOKSLUT

Fred & Partners Redovisning håller till i Enköping och Stockholm. Vi arbetar med löpande bokföring, bokslut, lönehantering och andra tjänster inom ekonomi för små och medelstora företag

Fred & Partners är en redovisningsbyrå som arbetar främst i Mälardalen.


Vi kan ta hand om hela eller delar av er bokföring. Vår uppgift som redovisningsbyrå är att se till att bokföringen ger er tillförlitlig information om företagets ekonomiska ställning.Vi underlättar för små och medelstora företag genom att ta hand om hela eller delar av er ekonomi.


Vi strävar efter ett samarbete baserat på våra värdeord:
Enkelhet   Personligt   Utveckling

loading...
 • Moms – Fakturering och redovisning av vouchrar

  13 december 2018 11:17
  Med anledning av att det från och med den 1 januari 2019 införs nya regler om vouchrar i mervärdesskattelagen redogör Skatteverket i ett ställningstagande för sin syn på hur lagens fakturerings- och redovisningsbestämmelser ska tillämpas vid omsättning och distribution av vouchrar.
  Läs mer
  Inlägget Moms – Fakturering och redovisning av vouchrar dök först upp på Srf konsulterna.
 • Ingen försäkringsersättning när resan var privat

  13 december 2018 11:12
  Den som drabbas av en arbetsskada kan få olika förmåner genom arbetsskadeförsäkringen. Men ett olycksfall som inträffar på lunchen på den normala färdvägen till och från arbetet är inte en arbetsskada när syftet med färden varit av privat natur. Det har Högsta förvaltningsdomstolen fastställt i en dom.
  Läs mer
  Inlägget Ingen försäkringsersättning när resan var privat dök först upp på Srf konsulterna.
 • Paintball och moms

  13 december 2018 11:04
  Högsta förvaltningsdomstolen har i dom förklarar att moms ska tas ut med 6 procent av beskattningsunderlaget för omsättning av paketerbjudanden för att spela paintball.
  Läs mer
  Inlägget Paintball och moms dök först upp på Srf konsulterna.
 • Djur i jordbruk

  13 december 2018 10:54
  Skatteverkets allmänna råd om nettoförsäljningsvärden för djur i jordbruk har nu publicerats. Värdena kan användas vid värdering av djurlager för beskattningsår som påbörjas under 2018.
  Läs mer
  Inlägget Djur i jordbruk dök först upp på Srf konsulterna.
 • Värdering av djur i renskötsel

  13 december 2018 10:50
  Skatteverket har nu publicerat sina föreskrifter om den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i renskötsel som ska tillämpas för beskattningsår som påbörjas under 2018.
  Läs mer
  Inlägget Värdering av djur i renskötsel dök först upp på Srf konsulterna.
 • Enklare att vabba efter årsskiftet

  13 december 2018 10:45
  Den 1 januari 2019 träder en lagändring i kraft som avskaffar anmälningsplikten vid vård av barn. Konkret så innebär det att det blir enklare att vabba.
  Läs mer
  Inlägget Enklare att vabba efter årsskiftet dök först upp på Srf konsulterna.