FoP Logo_pms378_100%

REDOVISNING BOKFÖRING & BOKSLUT

Fred & Partners Redovisning håller till i Enköping och Stockholm. Vi arbetar med löpande bokföring, bokslut, lönehantering och andra tjänster inom ekonomi för små och medelstora företag

Fred & Partners är en redovisningsbyrå som arbetar främst i Mälardalen.


Vi kan ta hand om hela eller delar av er bokföring. Vår uppgift som redovisningsbyrå är att se till att bokföringen ger er tillförlitlig information om företagets ekonomiska ställning.Vi underlättar för små och medelstora företag genom att ta hand om hela eller delar av er ekonomi.


Vi strävar efter ett samarbete baserat på våra värdeord:
Enkelhet   Personligt   Utveckling

loading...
 • Sänkt skatt för personer över 65 år

  15 november 2018 10:43
  I budgetpropositionen för 2019 föreslås att fler personer över 65 år ska få sänkt skatt. Förslaget innebär att skatten sänks från 1 januari 2019 för personer äldre än 65 år med inkomster mellan ca 17 000 och 98 000 kr i månaden.
  Läs mer
  Inlägget Sänkt skatt för personer över 65 år dök först upp på Srf konsulterna.
 • Public service-avgiften betalas via skatten från 1 januari 2019

  15 november 2018 10:41
  Från årsskiftet ersätts radio- och tv-avgiften av en public service-avgift. Public service-avgiften betalas via skatten. Avgiften är 1 procent av den beskattningsbara inkomsten upp till ett tak. Som mest kommer avgiften att uppgå till cirka 1 300 kr per person och år.
  Läs mer
  Inlägget Public service-avgiften betalas via skatten från 1 januari 2019 dök först upp på Srf konsulterna.
 • AGI – information till betalningsmottagare

  15 november 2018 10:38
  Den som är skyldig att lämna uppgifter om en viss betalningsmottagare på individnivå i en arbetsgivardeklaration ska senast den dag då arbetsgivardeklarationen ska ha kommit in till Skatteverket informera mottagaren om de uppgifter om denna som lämnas i arbetsgivardeklarationen. Sådan underrättelse ska normalt göras i samband med varje utbetalning som redovisas, skriver Skatteverket i ett ställningstagande.
  Läs mer
  Inlägget AGI – information till betalningsmottagare dök först upp på Srf konsulterna.
 • Utomståenderegeln

  15 november 2018 10:33
  Skatterättsnämnden har i ett ärende om förhandsbesked ansett att utomståenderegeln i 57 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229) är tillämplig när en stiftelse äger 49 procent i företaget.
  Läs mer
  Inlägget Utomståenderegeln dök först upp på Srf konsulterna.
 • Sex nya e-tjänster för varumärke och design

  15 november 2018 10:14
  Patent- och registreringsverket, PRV, har nu släppt sex nya e-tjänster för varumärke och design. E-tjänsterna är framtagna i samarbete med EUIPO, European Union Intellectual Property Office.
  Läs mer
  Inlägget Sex nya e-tjänster för varumärke och design dök först upp på Srf konsulterna.
 • Kronofogden fasar ut plusgiro

  15 november 2018 10:09
  Vid årsskiftet slutar Kronofogden att ta emot inbetalningar till sitt plusgirokonto. Du som använder Kronofogdens plusgiro i dag behöver så snart som möjligt styra om till bankgiro.
  Läs mer
  Inlägget Kronofogden fasar ut plusgiro dök först upp på Srf konsulterna.

Samarbetspartners