FoP Logo_pms378_100%

Nu är det dags att deklarera småhus

Hösten 2014 är det dags att deklarera småhus. Taxeringen gäller för åren 2015-2018 och ligger till grund för hur mycket du ska betala i fastighetsskatt. Taxeringsvärdet ska motsvara 75 procent av fastighetens bedömda marknadsvärde.

Vi hjälper er att deklarera så att taxeringen av ert hus blir korrekt.
Kontakta oss på 0171-65 85 90 eller info@fredpartners.se
Deklarationen ska vara inne senast den 3 november 2014.

Nyhetsarkiv

Länkar

Aktuellt