Regeringen stoppar förslag om ändrade 3:12-regler

Regeringen hade planer på skatteändringar i de så kallade 3:12-reglerna. Ändringarna skulle öka skatteintäkterna från fåmansbolag men i helgen bekräftade regeringen att detta stoppas.
Det är inom några veckor som regeringspartierna i samarbete med Vänsterpartiet lägger fram höstbudgeten till riksdagen. Här skulle tre skattehöjningar ingå men detta ändras nu. De föreslagna förändringarna i skiktgränserna för statlig inkomstskatt samt beskattning för fåmansföretagare, de så kallade 3:12-reglerna, stoppas medan förslaget om flygskatt revideras.
Tanken med ändringarna av 3:12-reglerna var att bland annat försvåra ”skatteplanering”. Förslaget har varit mycket kritiserat.

Nyhetsarkiv

Aktuellt