FoP Logo_pms378_100%

Reformer för stärkt arbete mot penningtvätt

Tredjepartslösningar som möjliggör överföring av pengar, till exempel Swish, har visat sig vara verktyg som används av kriminella för att undvika insyn i pengatransaktioner. Nu har regeringen tillsatt en utredning för att stärka arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Polisen har larmat om att tjänster som Swish används av kriminella för att snabbt föra över pengar från brottslig verksamhet. Över 20 olika brottsupplägg har identifierats. Swish omfattas i dag inte av penninglagstiftningen, vilket får som konsekvens att bankerna och polisen inte på ett enkelt sätt kan få tillgång till en hel kedja av en transaktion. Regeringen har nu tillsatt en utredning för att föreslå reformer för att förbättra arbetet med till exempel tillsyn för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.
– Regeringen arbetar intensivt med att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism, och vi har under de senaste åren kommit med ett stort antal förslag för att stärka regelverket. Nu tar vi ytterligare ett viktigt steg framåt, säger finansmarknadsminister Per Bolund i ett pressmeddelande.

Utredningen ska bland annat:

  • analysera förutsättningarna för Finansinspektionen att effektivt bedriva tillsyn på området åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorismrege
  • analysera förutsättningarna för bankernas samt Finanspolisens och andra brottsbekämpande myndigheters förutsättningar att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism, vilket innefattar former för informationsdelning mellan banker och berörda myndigheter
  • göra en genomgripande analys av ändamålsenligheten i den befintliga tillsynsstrukturen på området
  • för de relevanta områdena, lämna förslag till författningsändringar.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2020.

Källa: Tidningen Konsulten