FoP Logo_pms378_100%

Nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2019 vid värdering av bilförmån

Skatteverket har publicerat en uppdaterad lista med nybilspriser som ska tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter med mera avseende bilförmån. De nya priserna gäller från och med beskattningsåret 2019.

Läs mer om detta här