FoP Logo_pms378_100%

Sänkt aktiekapital from 2020


Nu har riksdagen beslutat att det lägst tillåtna aktiekapitalet i privata aktiebolag blir 25 000 kronor från och med den 1 januari 2020.
Starta ett aktiebolag med 25 000 kronor
Det nya beloppet för aktiekapital gäller för aktiebolag bildade från och med den 1 januari 2020 och framåt. För bolag som är bildade före 1 januari gäller de gamla reglerna, att företaget måste ha ett aktiekapital på lägst 50 000 kronor.
Dock kommer befintliga aktiebolag att kunna sänka sitt aktiekapital till 25 000 kronor från och med den 1 januari 2020.
Fler ska välja aktiebolag
Syftet med det sänkta kapitalkravet är att göra bolagsformen aktiebolag mer tillgänglig för den som vill starta företag. Särskilt tjänstesektorn där företag generellt har ett lägre kapitalbehov än i andra sektorer. Ett visst aktiekapitalkrav gör ändå att det behålls en viss spärr för oseriöst företagande. Det finns också en avsikt att Sverige ska följa andra EU-länder när det gäller kravet på aktiekapital.