FoP Logo_pms378_100%

Vi är flera Certifierade Affärsrådgivare hos oss på Fred & Partners

Ni minns säkert att vår byråchef Fredrik var en av de första i Sverige att bli Certifierad Affärsrådgivare under hösten 2019. Men frågan är om ni vet vad det innebär för er som företagare? Vi försöker reda ut begreppen lite.

För att tydliggöra redovisningskonsultens roll som rådgivare erbjuder Srf konsulterna nu möjligheten att bli Srf Certifierad Affärsrådgivare. En certifiering som lyfter fram landets främsta rådgivare inom redovisning.
Rollen som Auktoriserad Redovisningskonsult omfattar redan viktig rådgivning, vilket främst innebär redovisningsnära rådgivning som exempelvis frågor kring rapportering, tolkning av regelverk, skatteplanering och effektiv administration. En Srf Certifierad Affärsrådgivare medverkar i företagets viktiga affärsbeslut i frågor om inriktning, pris och volym, kalkyler över investeringar, budgetering, utformning av vinstdelningssystem och liknande områden som påverkar kundföretagens lönsamhet och likviditet.

– Via certifieringen tydliggör vi var företagen hittar sin viktigaste affärspartner. Även företag med egen ekonomiavdelning kan behöva ta hjälp av en extern rådgivare som stöd i viktiga affärsbeslut, säger Mikael Carlson som är branschansvarig redovisning hos Srf konsulterna.

Näringslivets små och medelstora företag har i alla lägen behov av en kunnig rådgivare som bollplank i företagets utveckling. Även om företaget redan anlitar någon som hjälper till med den löpande ekonomihanteringen så behövs också en kompetent affärspartner att bolla tankar och idéer med. Någon som kan vägleda företaget rätt i olika frågor.
– Den nya möjligheten att bli Srf Certifierad Affärsrådgivare erbjuds landets bästa redovisningskonsulter, det vill säga de som är auktoriserade säger Fredrik Polland, utbildningschef hos Srf Utbildning.