FoP Logo_pms378_100%

Utökning av reglerna för korttidspermittering

Från 1 maj så kommer man kunna korttidspermittera även till 80%.
Denna procentsats kommer endast gälla under maj-juli.
Man kan inte ansöka om detta förrän 1 juni när beslutet går igenom men man kan lägga in detta från och med lönen för majs löneperiod.
Har man redan ansökt och vill ändra permitteringsgrad så kommer man kunna göra justeringar vid avstämningen man har sedan med Tillväxtverket.
Det är viktigt att alla företag som nu har permitterat har avtalen med sina anställda för detta klara och påskrivna då dessa kommer kontrolleras vid avstämningen, och om man ändrar permitteringsgrad så behöver nya avtal skrivas så att man har dem också att kunna uppvisa.
 
Korttidsarbete kan från 1 juni begäras för 4 olika procentsatser;
20 % vilket innebär 4% i lönesänkning
40 % vilket innebär 6% i lönesänkning
60 % vilket innebär 7,5% i lönesänkning
80 % vilket innebär 12% i lönesänkning  


Ersättning för sjuklönekostnader;
Staten har gått ut med att ersättningar för sjuklönekostnader har nu förlängts till att gälla april- juli.