FoP Logo_pms378_100%

REDOVISNING BOKFÖRING & BOKSLUT

Fred & Partners Redovisning håller till i Enköping & Bålsta. Vi arbetar med löpande bokföring, bokslut, lönehantering och andra tjänster inom ekonomi för små och medelstora företag


Vi kan ta hand om hela eller delar av er bokföring. Vår uppgift som redovisningsbyrå är att se till att bokföringen ger er tillförlitlig information om företagets ekonomiska ställning. Vi underlättar för små och medelstora företag genom att ta hand om hela eller delar av er ekonomi.


Vi strävar efter ett samarbete baserat på våra värdeord:
Enkelhet   Personligt   Utveckling

loading...

Aktuellt

2019 > 11

Om du står i valet och kvalet att starta aktiebolag eller ombilda till aktiebolag från någon annan företagsform är det en god idé att bestämma sig snart. Som ägare till ett aktiebolag kan du få lågbeskattad utdelning från bolaget, men du får bara tillgodoräkna dig utdelningsutrymme om du äger bolaget vid ingången av året. 
Om du äger andelar i ett aktiebolag vid ingången av ett kalenderår får du beräkna något som kallas gränsbelopp för året. Gränsbeloppet är det utrymme du har för att ta ut lågbeskattad utdelning från bolaget. Utdelning som sker inom gränsbeloppet beskattas till 20 procent i inkomstslaget kapital
Men även om du inte gör en utdelning under 2019 får du beräkna gränsbeloppet och detta får du sedan spara till kommande år och det ökar därför dina möjligheter till stora lågbeskattade utdelningar i framtiden.

Läs hela inlägget »

Skatteverket har publicerat en uppdaterad lista med nybilspriser som ska tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter med mera avseende bilförmån. De nya priserna gäller från och med beskattningsåret 2019.

Läs mer om detta här

Läs hela inlägget »

Tredjepartslösningar som möjliggör överföring av pengar, till exempel Swish, har visat sig vara verktyg som används av kriminella för att undvika insyn i pengatransaktioner. Nu har regeringen tillsatt en utredning för att stärka arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Polisen har larmat om att tjänster som Swish används av kriminella för att snabbt föra över pengar från brottslig verksamhet. Över 20 olika brottsupplägg har identifierats. Swish omfattas i dag inte av penninglagstiftningen, vilket får som konsekvens att bankerna och polisen inte på ett enkelt sätt kan få tillgång till en hel kedja av en transaktion. Regeringen har nu tillsatt en utredning för att föreslå reformer för att förbättra arbetet med till exempel tillsyn för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.
– Regeringen arbetar intensivt med att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism, och vi har under de senaste åren kommit med ett stort antal förslag för att stärka regelverket. Nu tar vi ytterligare ett viktigt steg framåt, säger finansmarknadsminister Per Bolund i ett pressmeddelande.

Utredningen ska bland annat:

  • analysera förutsättningarna för Finansinspektionen att effektivt bedriva tillsyn på området åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorismrege
  • analysera förutsättningarna för bankernas samt Finanspolisens och andra brottsbekämpande myndigheters förutsättningar att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism, vilket innefattar former för informationsdelning mellan banker och berörda myndigheter
  • göra en genomgripande analys av ändamålsenligheten i den befintliga tillsynsstrukturen på området
  • för de relevanta områdena, lämna förslag till författningsändringar.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2020.

Källa: Tidningen Konsulten

Läs hela inlägget »

Vi har plats över i vårt supertrevliga kontor
Två st möblerade kontorsrum uthyres på Åkerbygatan 4, Enköping. Rummens storlek är 10m2. Tillgång till gemensamt kök mm.
För mer information, maila info@fredpartners.se
 

Läs hela inlägget »

Att jobba digitaliserat innebär att man kan jobba i princip var som helst. Det betyder att du kan plocka fram telefonen och skicka fakturan redan när du gjort klart jobbet ute hos din kund eller fotografera kvittot med telefonen. När du parkerat bilen hemma kan du fylla i dagens körning i körjournalen. Du kan alltså vara klar med jobbet när du kommer hem – inte sitta och vända papper på kvällstid. 

Så, varför ska jag digitalisera mitt företag?

  • Ökad mobilitet, du kan jobba i princip var som helst och vara klar med jobbet när du kommer hem
  • Större kontroll över företagets ekonomi, vilket innebär bättre beslutsunderlag och rapporter i realtid.
  • Ökad kvalitet genom att du registrerar direkt i samband med händelsen, samt att materialet lagras på ett säkert sätt
  • Minskad tidsåtgång för administrativt arbete ger dig mer tid till intäktsskapande arbete
Läs hela inlägget »