FoP Logo_pms378_100%

REDOVISNING BOKFÖRING & BOKSLUT

Fred & Partners Redovisning håller till i Enköping & Bålsta. Vi arbetar med löpande bokföring, bokslut, lönehantering och andra tjänster inom ekonomi för små och medelstora företag


Vi kan ta hand om hela eller delar av er bokföring. Vår uppgift som redovisningsbyrå är att se till att bokföringen ger er tillförlitlig information om företagets ekonomiska ställning. Vi underlättar för små och medelstora företag genom att ta hand om hela eller delar av er ekonomi.


Vi strävar efter ett samarbete baserat på våra värdeord:
Enkelhet   Personligt   Utveckling

loading...

Aktuellt

2020

Från 1 maj så kommer man kunna korttidspermittera även till 80%.
Denna procentsats kommer endast gälla under maj-juli.
Man kan inte ansöka om detta förrän 1 juni när beslutet går igenom men man kan lägga in detta från och med lönen för majs löneperiod.
Har man redan ansökt och vill ändra permitteringsgrad så kommer man kunna göra justeringar vid avstämningen man har sedan med Tillväxtverket.
Det är viktigt att alla företag som nu har permitterat har avtalen med sina anställda för detta klara och påskrivna då dessa kommer kontrolleras vid avstämningen, och om man ändrar permitteringsgrad så behöver nya avtal skrivas så att man har dem också att kunna uppvisa.
 
Korttidsarbete kan från 1 juni begäras för 4 olika procentsatser;
20 % vilket innebär 4% i lönesänkning
40 % vilket innebär 6% i lönesänkning
60 % vilket innebär 7,5% i lönesänkning
80 % vilket innebär 12% i lönesänkning  


Ersättning för sjuklönekostnader;
Staten har gått ut med att ersättningar för sjuklönekostnader har nu förlängts till att gälla april- juli.

Läs hela inlägget »

Som redovisningsbyrå och affärsrådgivare får vi just nu väldigt många frågor kring de olika åtgärder som tagits fram från regeringen för att stötta företag i denna stundande kris. För att kunna ge så bra svar som möjligt följer vi utvecklingen löpande och försöker på ett enkelt sätt förklara vad som gäller för er som företagare. 
Under fliken "För kunder" hittar ni ett dokument där vi kortfattat förklarar det som hittills år beslutat.
Du hittar även dokumentet här under.
 

Läs hela inlägget »

Vi arbetar för att vår verksamhet ska fortgå som vanligt och kommer självklart fullfölja vårt uppdrag till kunderna.
Vi ber dock om att alla vidtar vissa försiktighetsåtgärder för att vi alla ska hålla oss friska.

-Har du ett möte inbokat hos oss? Vi vill gärna flytta fram de möten som inte behöver ske just nu. I de fall det fungerar med telefonmöte så väljer vi det framför ett fysiskt möte.

-Ska du lämna material? Lämna det i vår svarta brevlåda som finns bredvid entrédörren.

-Har du varit på resande fot senaste 14 dagarna i något av de länder som drabbats hårt? Boka gärna telefonmöte istället för fysiskt möte

-Om du eller någon person du träffat har sjukdomssymtom ber vi dig vänligen men bestämt att skjuta fram mötet tills du känner dig frisk.

Vi finns behjälpliga via telefon och mail, precis som vanligt, tveka inte att höra av er!

Tack för er förståelse

Läs hela inlägget »

I denhär artikeln från Tidningen Konsulten kan ni läsa mer om undersökningen som gjorts, och om vikten av att välja en auktoriserad redovisningsbyrå.

Under våren 2019 genomförde Svenskt Kvalitetsindex, SKI, för första gången en branschstudie om redovisningstjänster och resultatet visade sig vara otroligt positivt. Efter att SKI nu har summerat samtliga branschstudier de genomfört kan vi konstatera att redovisningstjänster får högsta kundnöjdhet för bransch 2019.


– Vi anade att vi skulle bli bäst i år, med det toppresultat vi fick. Men vilken fantastisk bekräftelse det ändå är att få det konstaterat! Det är ett tydligt kvitto på att branschen skapar mycket stor nytta i näringslivet och att auktorisationen höjer både kvalitet och kundnöjdhet, säger Roland Sigbladh, förbundsdirektör hos Srf konsulterna.

Johan Parmler är vd och chefsanalytiker på SKI och han anser att satsningen på kvalitet via auktorisation är en bidragande faktor till hög kundnöjdhet.
– Det vi kan utläsa i undersökningen är att de redovisningskonsulter som är auktoriserade också har de mest nöjda kunderna. I ett större perspektiv så märker vi att värden som förtroende och pålitlighet blir allt viktigare i affärslivet i de flesta branscher. Kunderna är mer drivna av mjuka värden, tjänsten i sig blir sekundär. Auktorisationen är en tydlig kvalitetsstämpel som det borde vara en självklarhet i branschen att satsa på, konstaterar Johan Parmler.
Den 18 februari släpper Svenskt Kvalitetsindex sin årliga rapport, Sverigekollen, där man visar resultaten av de branschstudier man genomfört samt en sammanställning av de trender som kan utläsas. Redovisningstjänster ligger i topp med den allra högsta kundnöjdheten från och med 2019 vilket SKI kommer att kommunicera under året i olika sammanhang.
SKI publicerade branschens fina resultat redan när det stod klart att vi gått om alla andra branscher i augusti 2019.  Även Srf konsulterna har kommunicerat resultatet i olika kanaler och via olika aktiviteter. Bland annat vid ett välbesökt seminarium på mässan Ekonomi & Företag under Srf dagarna i höstas. På seminariet presenterades de tre redovisningsbyråerna med högsta kundnöjdhet av de verksamheter som ingick i studien, där samtliga är Srf anslutna med Auktoriserade konsulter.

Källa: SRF Konsult 

Läs hela inlägget »

Du som betalar för rot- och rutarbeten behöver göra det elektroniskt för att få ta del av rot- och rutavdraget.
Den nya regeln om elektronisk betalning gäller för alla rot- och rutarbeten som betalas från och med den 1 januari 2020, även om arbetet påbörjades tidigare.
Exempel på elektroniska betalningar är en betalning med kontokort, BankID, Swish eller en betalning som görs via inbetalning på bank.
Här kan du läsa mer om rot och rut och den nya regeln:
Rot & Rut

Läs hela inlägget »

Ni minns säkert att vår byråchef Fredrik var en av de första i Sverige att bli Certifierad Affärsrådgivare under hösten 2019. Men frågan är om ni vet vad det innebär för er som företagare? Vi försöker reda ut begreppen lite.

För att tydliggöra redovisningskonsultens roll som rådgivare erbjuder Srf konsulterna nu möjligheten att bli Srf Certifierad Affärsrådgivare. En certifiering som lyfter fram landets främsta rådgivare inom redovisning.
Rollen som Auktoriserad Redovisningskonsult omfattar redan viktig rådgivning, vilket främst innebär redovisningsnära rådgivning som exempelvis frågor kring rapportering, tolkning av regelverk, skatteplanering och effektiv administration. En Srf Certifierad Affärsrådgivare medverkar i företagets viktiga affärsbeslut i frågor om inriktning, pris och volym, kalkyler över investeringar, budgetering, utformning av vinstdelningssystem och liknande områden som påverkar kundföretagens lönsamhet och likviditet.

– Via certifieringen tydliggör vi var företagen hittar sin viktigaste affärspartner. Även företag med egen ekonomiavdelning kan behöva ta hjälp av en extern rådgivare som stöd i viktiga affärsbeslut, säger Mikael Carlson som är branschansvarig redovisning hos Srf konsulterna.

Näringslivets små och medelstora företag har i alla lägen behov av en kunnig rådgivare som bollplank i företagets utveckling. Även om företaget redan anlitar någon som hjälper till med den löpande ekonomihanteringen så behövs också en kompetent affärspartner att bolla tankar och idéer med. Någon som kan vägleda företaget rätt i olika frågor.
– Den nya möjligheten att bli Srf Certifierad Affärsrådgivare erbjuds landets bästa redovisningskonsulter, det vill säga de som är auktoriserade säger Fredrik Polland, utbildningschef hos Srf Utbildning.
 

Läs hela inlägget »