FoP Logo_pms378_100%

REDOVISNING BOKFÖRING & BOKSLUT

Fred & Partners Redovisning håller till i Enköping & Bålsta. Vi arbetar med löpande bokföring, bokslut, lönehantering och andra tjänster inom ekonomi för små och medelstora företag


Vi kan ta hand om hela eller delar av er bokföring. Vår uppgift som redovisningsbyrå är att se till att bokföringen ger er tillförlitlig information om företagets ekonomiska ställning. Vi underlättar för små och medelstora företag genom att ta hand om hela eller delar av er ekonomi.


Vi strävar efter ett samarbete baserat på våra värdeord:
Enkelhet   Personligt   Utveckling

loading...

Aktuellt

2020 > 02

I denhär artikeln från Tidningen Konsulten kan ni läsa mer om undersökningen som gjorts, och om vikten av att välja en auktoriserad redovisningsbyrå.

Under våren 2019 genomförde Svenskt Kvalitetsindex, SKI, för första gången en branschstudie om redovisningstjänster och resultatet visade sig vara otroligt positivt. Efter att SKI nu har summerat samtliga branschstudier de genomfört kan vi konstatera att redovisningstjänster får högsta kundnöjdhet för bransch 2019.


– Vi anade att vi skulle bli bäst i år, med det toppresultat vi fick. Men vilken fantastisk bekräftelse det ändå är att få det konstaterat! Det är ett tydligt kvitto på att branschen skapar mycket stor nytta i näringslivet och att auktorisationen höjer både kvalitet och kundnöjdhet, säger Roland Sigbladh, förbundsdirektör hos Srf konsulterna.

Johan Parmler är vd och chefsanalytiker på SKI och han anser att satsningen på kvalitet via auktorisation är en bidragande faktor till hög kundnöjdhet.
– Det vi kan utläsa i undersökningen är att de redovisningskonsulter som är auktoriserade också har de mest nöjda kunderna. I ett större perspektiv så märker vi att värden som förtroende och pålitlighet blir allt viktigare i affärslivet i de flesta branscher. Kunderna är mer drivna av mjuka värden, tjänsten i sig blir sekundär. Auktorisationen är en tydlig kvalitetsstämpel som det borde vara en självklarhet i branschen att satsa på, konstaterar Johan Parmler.
Den 18 februari släpper Svenskt Kvalitetsindex sin årliga rapport, Sverigekollen, där man visar resultaten av de branschstudier man genomfört samt en sammanställning av de trender som kan utläsas. Redovisningstjänster ligger i topp med den allra högsta kundnöjdheten från och med 2019 vilket SKI kommer att kommunicera under året i olika sammanhang.
SKI publicerade branschens fina resultat redan när det stod klart att vi gått om alla andra branscher i augusti 2019.  Även Srf konsulterna har kommunicerat resultatet i olika kanaler och via olika aktiviteter. Bland annat vid ett välbesökt seminarium på mässan Ekonomi & Företag under Srf dagarna i höstas. På seminariet presenterades de tre redovisningsbyråerna med högsta kundnöjdhet av de verksamheter som ingick i studien, där samtliga är Srf anslutna med Auktoriserade konsulter.

Källa: SRF Konsult 

Läs hela inlägget »